ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)   
วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
28/11/2563 คำสั่ง259/2563แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
27/11/2563 คำสั่ง246/2563แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการนักศึกษา 
27/11/2563 คำสั่ง250/2563แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่) 
27/11/2563 คำสั่ง251/2563แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.ภูกิจ ยลชญาวงศ์) 
27/11/2563 คำสั่ง252/2563แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชากร เฮงษฎีกุล)) 
123
  ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :