ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)   
วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
17/09/2563 คำสั่ง163/2563แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
17/09/2563 คำสั่ง164/2563คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
17/09/2563 คำสั่ง166/2563แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
17/09/2563 คำสั่ง170/2563แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 
17/09/2563 คำสั่ง175/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 
12345
  ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :