ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)   
วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
12/06/2564 ประกาศ50/2564การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) 
12/06/2564 ประกาศ51/2564แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) 
08/06/2564 คำสั่ง58/2564คณะกรรมการวิพากษ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
08/06/2564 คำสั่ง59/2564แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
08/06/2564 คำสั่ง60/2564แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
123
  ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :